Jesteśmy akredytowaną placówką oświatową

Świadczącą profesjonalne usługi edukacyjne

Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Czytaj dalej…

Wykorzystanie aplikacji Zoom w nauczaniu na odległość

Temat: Wykorzystanie aplikacji Zoom w nauczaniu na odległość

Prowadzący: Zdzisław Kaniewski

Forma: seminarium on-line

Adresat: Zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli oraz wszystkich typów szkół

Czytaj dalej…

Wykorzystanie aplikacji Google Meet w nauczaniu na odległość

Temat: Wykorzystanie aplikacji Google Meet w nauczaniu na odległość

Prowadzący: Zdzisław Kaniewski

Forma: Seminarium on-line

Adresat: Zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli oraz wszystkich typów szkół

Czytaj dalej…

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego – przygotowanie do zakończenia stażu na nauczyciela mianowanego

Temat: Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego – przygotowanie do zakończenia stażu na nauczyciela mianowanego

Prowadzący: Teresa Janicka-Panek

Forma: Seminarium on-line

Adresat: Zainteresowani nauczyciele kontraktowi

Czytaj dalej…

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego – przygotowanie do zakończenia stażu na nauczyciela dyplomowanego

Temat: Awans zawodowy nauczyciela mianowanego – przygotowanie do zakończenia stażu na nauczyciela dyplomowanego

Prowadzący: Teresa Janicka-Panek

Forma: Seminarium on-line

Adresat: Zainteresowani nauczyciele mianowani

Czytaj dalej…

Awans zawodowy nauczyciela stażysty – przygotowanie do zakończenia stażu na nauczyciela kontraktowego

Temat: Awans zawodowy nauczyciela stażysty – przygotowanie do zakończenia stażu na nauczyciela kontraktowego

Prowadzący: Teresa Janicka-Panek

Forma: Seminarium on-line

Adresat: Zainteresowani nauczyciele stażyści

Czytaj dalej…

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach