Jesteśmy akredytowaną placówką oświatową

Świadczącą profesjonalne usługi edukacyjne

Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

Zdrowe smakołyki- warsztaty przygotowywania zamienników słodyczy

Temat: Zdrowe smakołyki- warsztaty przygotowywania zamienników słodyczy

Prowadzący: Agnieszka Caban

Forma: Warsztat online

Adresat: Wychowawcy klas I-III

Czytaj dalej…

Wybrane nietolerancje i alergie pokarmowe u dzieci i młodzieży – pomysł na edukację zdrowotną w Twojej szkole/przedszkolu

Temat: Wybrane nietolerancje i alergie pokarmowe u dzieci i młodzieży – pomysł na edukację zdrowotną w Twojej szkole/przedszkolu.

Prowadzący: dr Natalia Wittek-Smorąg

Forma: seminarium on-line

Adresat: Zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli

Czytaj dalej…

Oferta edukacyjna na maj 2020

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną na maj 2020r. W tym miesiącu przygotowaliśmy dla Państwa wiele ciekawych propozycji szkoleń oraz konsultacji w formie on-line.

Czytaj dalej…

Specjaliści o edukacji w czasach COVID-19

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele” pod redakcją prof. Jacka Pyżalskiego z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czytaj dalej…

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych,

Czytaj dalej…

Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Czytaj dalej…

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach