Jesteśmy akredytowaną placówką oświatową

Świadczącą profesjonalne usługi edukacyjne

Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

Specjaliści o edukacji w czasach COVID-19

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele” pod redakcją prof. Jacka Pyżalskiego z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czytaj dalej…

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych,

Czytaj dalej…

Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Czytaj dalej…

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Czytaj dalej…

Wykorzystanie aplikacji Zoom w nauczaniu na odległość

Temat: Wykorzystanie aplikacji Zoom w nauczaniu na odległość

Prowadzący: Zdzisław Kaniewski

Forma: seminarium on-line

Adresat: Zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli oraz wszystkich typów szkół

Czytaj dalej…

Wykorzystanie aplikacji Google Meet w nauczaniu na odległość

Temat: Wykorzystanie aplikacji Google Meet w nauczaniu na odległość

Prowadzący: Zdzisław Kaniewski

Forma: Seminarium on-line

Adresat: Zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli oraz wszystkich typów szkół

Czytaj dalej…

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach