Jesteśmy akredytowaną placówką oświatową

Świadczącą profesjonalne usługi edukacyjne

Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021

Minister Edukacji Narodowej ustalił w roku szkolnym 2020/2021 następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

Czytaj dalej…

Oferta edukacyjna na czerwiec 2020

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną na czerwiec 2020r.. W tym miesiącu przygotowaliśmy dla Państwa szkolenia z zakresu edukacji przyrodniczej i zdrowotnej oraz konsultacje online.

Czytaj dalej…

Konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Kuratorium Oświaty w Łodzi ponownie ogłasza konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

Czytaj dalej…

Nauka o zdrowiu, ochronie klimatu i ekonomii na godzinie wychowawczej

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Czytaj dalej…

Ponad 150 propozycji zajęć dla uczniów – ruszyły „Muzealne zielone szkoły”

Ponad 150 propozycji zajęć z zakresu historii, języka polskiego, przyrody, historii sztuki i plastyki przygotowały instytucje prowadzone i współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj dalej…

Dobre praktyki w edukacji włączającej. MEN zaprasza do udziału w badaniu

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Ministerstwo Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza do udziału w badaniu praktyki włączającej ogólnodostępnych szkół podstawowych, które realizowane jest na zlecenie MEN przez Uniwersytet Śląski.

Czytaj dalej…

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach