Jesteśmy akredytowaną placówką oświatową

Świadczącą profesjonalne usługi edukacyjne

Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

Zmiana terminu szkolenia

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana terminu szkolenia p. Doroty Olejnik „Gry w edukacji kulturalnej/przygotowanie gry miejskiej z okazji ROKU CZYTELNIKA” z 10.09.2014r. na 24.09.2014r., godz. 14.30.

Spotkanie informacyjne – szkolenie wyjazdowe

Spotkanie informacyjne w sprawie szkolenia wyjazdowego w zakresie coachingu i umiejętności trenerskich, realizowanego w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS odbyło się 2 września 2014r. w PODNiDM. Szkolenie, w którym uczestniczyć będzie 34 zakwalifikowanych wcześniej dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych z powiatu pabianickiego, odbędzie się w terminie 15-20 września 2014r. w Uniejowie (województwo łódzkie).

Czytaj dalej…

Oferta edukacjyna na rok szkolny 2014/2015

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną ośrodka na rok szkolny 2014/2015. Pragniemy poinformować Państwa, iż z nowym rokiem szkolnym ośrodek uruchamia Punkt Konsultacyjny dla Dyrektorów i Nauczycieli celem wspierania ich pracy dydaktyczno-wychowawczej. Będziemy udzielać porad i konsultacji w zakresie mediacji, negocjacji i interwencji kryzysowej. Zadanie to będzie realizowane wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pabianicach.

Czytaj dalej…

Stosowanie TIK w szkołach – szkolenia ORE

Cyfrowa szkoła? Brzmi świetnie! Trudno jednak taką stworzyć, a jeszcze trudniej w niej mądrze uczyć. Nawet najnowocześniejszy sprzęt nie poprawi jakości kształcenia, jeśli nie będzie go używał odpowiednio przygotowany nauczyciel.

Czytaj dalej…

Rozstrzygnięcie konkursu na administratora podstrony internetowej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.07.2014r. rozstrzygnięto konkurs na wyłonienie podmiotu (osoby), która zrealizuje usługę obejmującą przygotowanie projektu, utworzenie oraz administrowanie podstroną internetową projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji w zakładce „Projekty unijne”.

Szkolenia wyjazdowe w ramach projektu

Uprzejmie informujemy, iż wyjazdowe szkolenia w zakresie coachingu i umiejętności trenerskich realizowane w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS, odbędą się w dniach 15-20 września 2014r., na terenie województwa łódzkiego.
Szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną przedstawione uczestnikom na spotkaniu zaplanowanym na 2 września 2014r., o godzinie 14.00 w PODNiDM w Pabianicach.

Czytaj dalej…

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach